سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان اصفهان

یکی از پروژه های خوب در زمینه سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان توسط شرکت تراشه موج نگار سازمان مدیریت صنعتی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان سازمان مدیریت صنعتی اصفهان است

تاریخچه سازمان مدیریت صنعتی

بنیان اولیه سازمان مدیریت صنعتی در اوایل دهه ۱۳۴۰، با عنوان مرکز راهنمایی صنایع ایران شکل گرفت که کوششی ابتدایی برای کمک به توسعه صنعتی کشور بود. مشاوران خارجی این مرکز با تشخیص ضرورت نیاز به کادر متخصص ایرانی، توصیه نمودند کادر ایرانی مستقل در این مرکز کار خود را آغاز نمایند. ضرورت تاسیس یک سازمان مستقل در بطن مرکز راهنمایی صنایع ایران، در سالهای بعد بیش از پیش احساس شده و این مرکز هدفمند با تغییر شکل، بصورت «سازمان مدیریت صنعتی» وارد عمل و نخستین مدیر عامل سازمان «آقای مهندس نیازمند» در رأس آن منصوب شد. اولین اعضای هیئت مدیره سازمان شامل نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنایع و اتاق بازرگانی و صنایع بودند. آزمایشگاه های وابسته به این مرکز نیز تبدیل به مرکز موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی فعلی شد. با منصوب شدن آقای مهندس نیازمند به ریاست هیئت مدیره سازمان و معاونت وزارت صنایع، آقای مهندس جمشید قراچه داغی بعنوان مدیرعامل سازمان مشغول بکار شد.

زنده یاد دکتر رضا نیازمند بنیانگذار سازمان مدیریت صنعتی در سال ۱۳۴۱

سازمان در سالهای ابتدایی فعالیتش، از خدمات مشاوران خارجی و خصوصاً «یونیدو» که وابسته به سازمان ملل می باشد، استفاده نمود و توانست ضمن ارائه خدمات، اقدام به انتقال تکنولوژی نیز نماید. از عمده مشکلات سازمان در طی دوران حیات اولیه، رفع تضاد بین «خدمات ارشادی» و «خدمات حرفه ای» بود. سازمان پس از مدتی دریافت که ارائه خدمات رایگان برای دو طرف مشکلاتی را ایجاد می کند، در نهایت به این نتیجه رسید که ارائه خدمات رایگان، خدمت سازمان را به نازلترین سطح تقلیل می‌دهد، لذا تصمیمی اتخاذ کرد که از کارفرمایان بخواهد درقبال دریافت خدمات، هزینه های آن را پرداخت نمایند و به عنوان یک خریدار واقعی عمل نمایند.

در این دوران استفاده از خدمات کارشناسان درجه اول بین المللی نظیر «راسل ایکاف»، تغییر ساختار سازمانی از وظیفه‌ای به ماتریسی و نوآوری در نظام حقوق کارکنان با هدف جذب و نگهداری افراد ذخیره سبب شد تا فعالیتهای توسعه خدمات تسهیل شده و با سرعت بیشتری ادامه یابد.

در سالهای پس از انقلاب و در دوران جنگ، سازمان توانست علیرغم دشواری های فراوان ناشی از شرایط خاص کشور، به حیات خویش به عنوان بزرگترین و تنها موسسه خود اتکای ارائه دهنده خدمات مدیریت ادامه دهد. پس از پایان جنگ و به منظور گسترش فعالیتها، سازمان مدیریت صنعتی اقدام به جذب نیرو‌های جدید و گسترش شبکه مشاوران و کارشناسان ایرانی و خارجی خود نمود تا بتواند در راستای رسالت ها و اهداف خود گام بردارد و مسیر خود را توسعه داده و مأموریت خویش را تحقق بخشد.

تاریخچه نمایندگی استان اصفهان

نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی اصفهان به همت جمعی از اساتید و مدیران حرفه ای در سال ۱۳۷۵ تأسیس شد. نمایندگی اصفهان با حدود ربع قرن فعالیت در استان اصفهان توانسته است بیش از ۸ هزار نفر از مدیران استان را در بخش های مختلف صنعتی، بازرگانی و خدمات دولتی، به دانش روز و کاربردی مدیریت مجهز نماید و با انجام ده ها پروژه مشاوره ای و طراحی سیستم، خدمات شایانی را جهت استقرار نظام ها و سیستم های مدیریتی در شرکت ها انجام دهد و بذر نظام آموزش، مشاوره و پژوهش را در دل شرکتها، نهادها و ارگان ها بکارد و نیز کمک شایانی به سیستم آموزشی کشور نماید.