مجموعه دنیای کارتریج به مدیریت آقای حامد تورجی زاده در زمینه فروش و ارئه خدمات ماشین های اداری به ویژه چاپ و قطعاتی مانند کارتریج و جوهر و چاپگر فعالیت گسترده ای دارد.