تولید و بارگذاری محتوی

فعالیت حرفه ای دیگری که در شرکت تراشه موج نگار سالهاست که به آن پرداخته شده و به صورت حرفه ای کار شده است و تیم های مورد نیاز جمع آوری و مدیریت شده اند، تیم مدیریت تولید و بازرگذاری محتوی در وب سایت و فروشگاه اینترنتی و شبکه های اجتماعی است.

محتوی تولید شده حتی اگر از سایت های دیگر برداشت شود به صورت خام کپی نمیشود و با ویراستاری و بهینه کردن متن تولید متن دیگری میشود تا از اصول سئو و موتورهای جستجو بهترین نتیجه را در بر داشته باشد.