طرح تولید محتوا شیر

این طرح بسیار مناسب برای افرادی است که فروشگاه حرفه ای دارند یا پیج حرفه ای دارند و دیگر خودشان فرصت کافی برای تولدی محتوی ندارند و یا می خواهند به هر دلیل این بخش از سازمان خودشون رو برون سپاری کنند